Program oversigt


Dato Sendetid Program
Tirsdag 21:00-21:30 Welcome to My World - Zenia Maltha og Rasmus Kjeldsen
Tirsdag 21:30-22:00 Læselyst - Martin Minka Jensen
Tirsdag 22:00-22:30 Bo's Verden - Jens Hammer
Tirsdag 22:30-23:00 Alice i Østjylland - Heine Max Olesen
Onsdag 15:00-15:30 Welcome to My World - Zenia Maltha og Rasmus Kjeldsen
Onsdag 15:30-16:00 Læselyst - Martin Minka Jensen
Onsdag 16:00-16:30 Bo's Verden - Jens Hammer
Onsdag 16:30-17:00 Alice i Østjylland - Heine Max Olesen
Torsdag 9:00-9:30 Welcome to My World - Zenia Maltha og Rasmus Kjeldsen
Torsdag 9:30-10:00 Læselyst - Martin Minka Jensen
Torsdag 11:00-11:30 Welcome to My World - Zenia Maltha og Rasmus Kjeldsen
Torsdag 11:30-12:00 Læselyst - Martin Minka Jensen
Torsdag 12:00-12:30 Bo's Verden - Jens Hammer
Torsdag 12:30-13:00 Alice i Østjylland - Heine Max Olesen
Fredag 12:00-12:30 Bo's Verden - Jens Hammer
Fredag 12:30-13:00 Alice i Østjylland - Heine Max Olesen
Lørdag 12:00-12:30 Welcome to My World - Zenia Maltha og Rasmus Kjeldsen
Lørdag 12:30-13:00 Læselyst - Martin Minka Jensen
Søndag 12:00-12:30 Bo's Verden - Jens Hammer
Søndag 12:30-13:00 Alice i Østjylland - Heine Max Olesen